Online participatie

De gemeente Haarlemmermeer heeft ontwerpbureau Urban Synergy en MOOI Noord-Holland gevraagd om, in navolging van de beeldvisie uit 2016, een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor de kern en het buitengebied van de Spieringweg en de Kromme Spieringweg te Vijfhuizen.

Het doel van het beeldkwaliteitsplan is om te dienen als inspiratiedocument voor ruimtelijke ingrepen door particulieren en gemeente, zoals bouwactiviteiten of aanpassingen op het erf of in de openbare ruimte, en als afwegingskader van het college voor het verlenen van een omgevingsvergunning.
Het Beeldkwaliteitsplan Polderlinten Vijfhuizen is op donderdag 11 juni 2020 online gepresenteerd aan bewoners, ondernemers en andere betrokken partijen. Middels een online enquête, gekoppeld aan een interactieve digitale versie van het rapport, heeft u input kunnen leveren op het concept beeldkwaliteitsplan.

De opmerkingen die u in de online enquête aan ons heeft mee gegeven gaan we verwerken waar dat mogelijk is. Verdere communicatie over het BKP Polderlinten Vijfhuizen loopt via de InforMeer.

Het was überhaupt alleen dankzij de inzet van het dorp mogelijk om met de beeldvisie verder aan de slag te gaan. Van harte bedankt hiervoor!

Image
Image
Image